Vinkelløb

Vinkelløb

Fag

Klassetrin

Matematik

Udskoling

Læringsaspekt

Geometri

1.Vinkelmåling

2.Afstand

3.Størrelsesforhold

4.Areal

5.Figurer


Praktisk brug af måleredskaber (lineal og vinkelmåler)

Elevmaterialer

Lærermaterialer

- Vinkelmåler

- Elevkort med startpost (Post 0)

- Lineal

- Skriveredskaber

- Opgaveark (som er 5 vinkelmål med afstande)

-  Orienteringskort med posterne (kontrolkort) og postkoder

Aktivitetens forløb

Eleverne måler sig frem til poster ud fra et stjerneløbsprincip.


Eleverne får udleveret deres kort og opgave i klassen. Beregn posternes placering ved hjælp af vinkel og afstand fra startpunkt.

 

F.eks. post 1: Nord er altid op og 0o, så parallelforskyd hjælpelinje til punkt startpunkt (Post 0). Mål en vinkel på X grader og mål Y cm ud ad linjen. Dette punkt svarer til posten. Skriv postens kode, f.eks. R3, som skal bruges til kontrol.


Find koderne til posterne i gården. Kontrol af postkoder.


I elevopgaven er alle 5 poster noteret. Man kan nu enten lade eleverne finde alle poster på kortet og så løbe efter samtlige koder, eller man kan ”klippe” opgaven op, så man udleverer en post ad gangen og lader dem finde koden inden næste post udleveres. På den måde er det så lettere at styre at alle ikke løber det samme sted hen.

Variation

1. Angiv afstandene i opgaven i virkelige mål, så elevernes skal anvende kortets målestoksforhold, f.eks. x0 og ym.

2. Hvad ville afstandene være. hvis målestoksforholdet var 1:25.000?

3. Stringent stjerneløbsprincip, hvor eleverne får én post ad gangen, som måles og kontrolleres inden næste post udleveres.

4. Diamantløb, hvor eleverne danner forbindelser mellem alle poster.

5. Memoriser posters placering og løb uden kort (SVÆR).

6. Kommunikation. Vejled telefonisk en anden elev frem til posten.

Download (klik relevant knap)


Dragør Skole Nord

Dragør Skole Syd

St. Magleby SKole