Primtal

Primtal

Fag

Klassetrin

Matematik

Udskoling

Læringsaspekt

Primtal

Elevmaterialer

Lærermaterialer

- O-kort med 10 poster de skal finde

- blyant

- O-kort med postkoder

- Styr på primtal (vedlagt)

Aktivitetens forløb

Eleverne skal finde de 10 poster og indsamle tallene fra posterne og derefter finde alle de primtal tallene kan give. Alle tal må benyttes i vilkårlig rækkefølge, men kun én gang.


Det anbefales kraftigt, at sætte grænse ved tre cifre!


Lad eleverne/grupperne starte ved forskellige poster og gå derfra til højere post. Efter post 10 kommer dog post 1. Så får man klassen fordelt i skolegården.

Variation

Opgaven kan gøres lettere og hurtigere ved at tillade max. 2 cifre.

Download (klik relevant knap)


Dragør Skole Nord

Dragør Skole Syd

St. Magleby SKole