Geometriske figurer

Geometriske figurer

Fag

Klassetrin

Matematik

Udskoling

Læringsaspekt

Arbejde med geometriske figurer, herunder:

-Arealberegning

-Vinkelberegning

-Størrelsesforhold

Elevmaterialer

Lærermaterialer

-5 figurer, spids trekant, stump trekant, 4-kant, 5-kant og en 6-kant, konstrueret på –løbskort fra skolegården.

-Elev-kort med poster.

-Linial, vinkelmåler, passer, blyant og evt. 50m målebånd.

-Lærerkort med postkoder.

-Kode-tolkningsskema

-Lærer printer O-kort med figurer ud til grupperne. De følger når lærerkortet printes ud.

Aktivitetens forløb

Man giver en gruppe en figur, hvor man kan tilgodese dem der har sværest ved det ved at give dem 3-kanter, mens de stærke får 6-kanter.


Hver gruppe får et O-løbskort med poster (Ikke figurkortene). De løber ud til en post - læreren fordeler startpost til de enkelte grupper. De noterer koden og kan på kodetolkningsskemaet se, hvilken opgave de skal udføre. Når opgaven er løst løber de ud til næste post (én højere end den forrige, dog post 1 efter post 6) og får en ny kode og opgave.


Opgaverne fremgår af ”Kodetolkningsskemaet”, men man kan selv ændre opgaverne efter behov.

Usikkerheds diskussioner er oplagte.

Variation

Man kan dele opgaven op, så alle får den samme figur og grupperne kommer igennem alle figurer.

Man skal gemme alle figurene til evt. efterarbejde.

Man kan udstyre eleverne med 50 meters målebånd og se om en virkelig måling giver et andet/bedre resultat, eller arbejde med problemet når en ”side” går igennem et hus!

Download (klik relevant knap)


Dragør Skole Nord

Dragør Skole Syd

St. Magleby SKole