Forkort brøker

Forkort brøk

Fag

Klassetrin

Matematik

Mellemtrin

Læringsaspekt

-Brøkvisning

-Øvelse i at forkorte brøker

Elevmaterialer

Lærermaterialer

-  Orienteringskort med poster

-  Matematikhæfte

-  Skrivegrej

-  Orienteringskort med poster og koder

Aktivitetens forløb

Eleverne finder de 8 poster på Elevkortet og noterer postkoderne ned på kortets ”gitter”.


Bogstavets pladsnummer i alfabetet skal være nævneren, mens tallet på brikken er tælleren.


Ved hver brik, skal brøken skrives, og forkortes mest muligt.


Eks.

J5 --> 5/10 (som kan forkortes). Derfor skal den forkortes til ½.

Variation

Der kan varieres ved at brøken skal genereres på begge mulige måder; altså: B/7 og 7/B.

Her kan eleverne øve sig i at lave blandede tal.


Der kan også adderes med de fundne brøker parvis (post1 + post 2, post 3 + post 4, osv…) hvor de skal finde fællesnævner og siden forkorte


Endeligt er det en mulighed at bede de dygtige elever om at lægge flere eller alle brøkerne sammen.

Efterarbejdsmuligheder

Tal om, hvad der skal til for at en brøk kan forkortes. Begge tal i brøken skal kunne mødes i en fælles tabel.


Hvis der arbejdes med fællesnævner, kan man ligeledes fortælle eleverne  genvejen til at finde en fællesnævner, nemlig ved at gange de to (eller flere) nævnere med hinanden. Tallet, der fremkommer, går begge(alle) nævnerne op i og således skal man blot finde ud af hvor mange gange.

Download (klik relevant knap)


Dragør Skole Nord

Dragør Skole Syd

St. Magleby SKole