Arealløb

Arealløb

Fag

Klassetrin

Matematik

Mellemtrin

Læringsaspekt

Træning af areal

Tegning af firkanter og andre former.

Elevmaterialer

Lærermaterialer

- Elevkort med poster.

- Papir, linial, blyant.

-  Orienteringskort med poster og koder

Aktivitetens forløb

Eleverne trækker eller vælger to poster. (1-10). De finder posterne og skriver postkoderne ned.

Tallene i postkoderne multiplicerer de med hinanden og benævner resultatet cm2.

I klassen konstruerer de nu en firkant med samme areal.


Herefter vælger de to nye poster og henter postkoder, multiplicerer dem og får et resultat i cm2.

Denne gang skal de konstruere en trekant med et areal der svarer til deres resultat.

Variation

Man kan vælge kun at lave den ene figur -  ud fra hvad niveau man vil ligge på.

Man kan lege med størrelsesforhold og beregne arealet hvis deres tegning var 1:25.000

Download (klik relevant knap)


Dragør Skole Nord

Dragør Skole Syd

St. Magleby SKole