Facitløb

Facitløb

Fag

Klassetrin

Matematik

Indskoling

Læringsaspekt

Eleverne arbejder med talforståelse og de for eleverne kendte regnearter.

Elevmaterialer

Lærermaterialer

-Elevkort

-Elevopgave

-Blyant

-Papir

-Oversigt over ruter og postkoder

-Eks. på Elevopgave

Aktivitetens forløb

Der er 9 forskellige elevkort, som hver er en bane med 5 poster.

Eleverne arbejder i par og skal hente de fem postkoder og løber derefter tilbage i klassen. Tallene fra postkoderne skal bruges til at opstille et regnestykke der er sandt.

Når de har løst opgaven, får de et nyt elevkort og henter 5 nye tal.

(Eleverne kan ikke nedskrive postkoderne på kortet, da det går videre til andre senere)

Variation

Når eleverne har fuldført en udregning, kan man vælge et andet tal af de fem som facit. Ved at flytte tallene i forhold til lighedstegnet vil de få erfaring med fortegnsskift.

Download (klik relevant knap)


Dragør Skole Nord

Dragør Skole Syd

St. Magleby SKole