Indskoling

Lille opgave, hvor eleverne "plusser" og "trækker fra" 8 gange. Største tal i forløbet er 11!

Der er mange poster, men hver elev/gruppe skal kun bruge 8 specifikke, som fremgår af opgaven.

Fag:

Klassetrin:

Kompetence:

Matematik

Indskoling

Addition og subtraktion

Lille regneopgave hvor man bruger de 4 regnearter på tal under 10.

Eleverne skal fra den post, de starter ved, regne sig frem til næste post og efter 7 små regne-stykker aflæse den postkode, de ender ved. Opgaven kan ikke laves af mange af gangen, så den er god til en eller to, der lige skal ha' lidt luft. Ellers må man sende flere hold ud i intervaller.

Fag:

Klassetrin:

Kompetence:

Matematik

Indskoling

De 4 regnearter

En anden måde at øve tabeller på.

Eleverne sendes rundt og får øvet den lille tabel op til 10.

De hører hinanden eller samarbejder om tabellen.

Fag:

Klassetrin:

Kompetence:

Matematik

Indskoling

Tabeller

Eleverne henter postkoder fra fem poster. Af postkodernes tal skal de opstille et regnestykke, der er sandt.

Dvs. fire tal med + eller - imellem skal give det femte tal. Man kan så flytte rundt med talene i forhold til lighedstegnet og lære om fortegnsskift.

Fag:

Klassetrin:

Kompetence:

Matematik

Indskoling

Addition og subtraktion

Opgave 5

tekst 5

Fag:

Klassetrin:

Kompetence:

Matematik

Indskoling

område

Opgave 6

tekst 6

Fag:

Klassetrin:

Kompetence:

Matematik

Indskoling

område

Opgave 7

tekst 7

Fag:

Klassetrin:

Kompetence:

Matematik

Indskoling

område

Opgave 8

tekst 8

Fag:

Klassetrin:

Kompetence:

Matematik

Indskoling

område