O-intro valgfri

Orienteringsintro - valgfri poster

Fag

Klassetrin

Intro til orienteringskortet

Alle

Læringsaspekt

Kortlære

Signaturer

Verdenshjørner

Elevmaterialer

Lærermaterialer

Kort med poster

Opgaveark

Blyant

Lærerkort med postkoder


Aktivitetens forløb

Samtale om orienteringskort, signaturforklaring og Nord

Dette foregår bedst udenfor, hvor man kan vise signaturernes og farvernes betydning

Herefter finder eleverne posterne, noterer koderne og kommer "hjem" til kontrol.

Variation

Afhængig af tid til rådighed, kan man vælge at lade eleverne løbe en bane med 5, 8 eller 10 poster. Elevkortene indeholder alle 3 baner.

Efterbehandling

De indsamlede bogstaver kan bruges til at danne ord.

De indsamlede tal kan bruges til at "lave regnestykker", f.eks.ved at 2 elever laver hver deres opgaver, som de udveksler og løser

Eleverne kan tegne den rute, de løb fra post til post og udregne, hvor langt de løb. Kan kombineres med omregning a la "hvad nu, hvis kortets målestok havde været 1:2.500, hvor langt løb du så?"

Download (klik relevant knap)


Dragør Skole Nord

Dragør SKole Syd

St. Magleby Skole