Crime - roulette

Crime - roulette

Fag

Klassetrin

Engelsk

Udskoling

Læringsaspekt

Træning af skrivefærdigheder

Elevmaterialer

Lærermaterialer

Kort med poster (udleveres efter postvalg)

Opgaveark

Blyant

Lærerkort med postkoder

Historieroulette papir

Aktivitetens forløb

Eleverne starter med at vælge 4 tal ud af 8, således at de skal vælge enten 1 eller 2, 3 eller 4, 5 eller 6 og 7 eller 8.

Herefter får eleverne deres O-kort (elevkortet) og finder deres valgte poster, skriver postkoderne ned i postgitteret.

Når de kommer tilbage, kan de af Historieroulette papiret se, hvad deres historie skal handle om.

Variation


Download (klik relevant knap)


Dragør Skole Nord

Dragør SKole Syd

St. Magleby Skole