NumberSpelling

Spelling of numbers

Fag

Klassetrin

Engelsk

Mellemtrin

Læringsaspekt

Stavning af tal

Elevmaterialer

Lærermaterialer

Elevkort med poster

Opgaveark

Blyant

Lærerkort med poster og koder

Koder

Aktivitetens forløb

1.Eleverne deles i hold af 2

2.Eleverne bliver sendt af sted til to poster ad gangen (1+2, 3+4 osv.) med forskellige startposter og fortsætter talrækken til de næste poster. Efter post 19+20 fortsættes med post 1+2.

3.Eleverne løber tilbage til klassen, hvor de udfylder opgavearket med de tal, de har fundet i postkoderne, f.eks. 2 og 7, som danner tallene 27 og 72.

4. Eleverne staver tallene på opgavearket og henter dernæst de næste to koder.

Variation

1. Sæt eleverne til multiplicere tallene og stave resultatet

2. Sæt eleverne til at finde 3 poster ad gangen.

Download (klik relevant knap)


Dragør Skole Nord

Dragør SKole Syd

St. Magleby Skole