Find missing letters

Find missing letters

Fag

Klassetrin

Engelsk

Mellemtrin

Læringsaspekt

Stavning

Ordgenkendelse

Elevmaterialer

Lærermaterialer

Orienteringskort med poster

Opgaveark

Blyant

Orienteringskort med poster (kontrolkort) og postkoder

Aktivitetens forløb

Opgave 1: Eleverne får udleveret et kort med 10 poster og et opgaveark med (mindst) 10 ord, hvor der mangler et eller flere bogstaver. Eleverne løber nu ud og finder den post, hvis bogstav mangler i det første ord.

Derefter fortsættes på samme måde med det andet ord, indtil alle bogstaver er fundet og alle ord dannet.

Opgave 2: Eleverne danner nye ord af de bogstaver, de har fundet ved posterne

Opgave 3: Er identisk med opgave 1, bortset fra, at der nu mangler 2 bogstaver i ordene

Variation

Kan varieres i det uendelige med samme poster, men nye ord

Hvis klassen har god tid, kan man uddele et ord af gangen, så eleven løber ud, henter det første bogstav, løber hjem til klassen, henter det næste ord og fortsætter så fremdeles

Antallet af bogstaver, der skal findes, kan varieres efter niveau.

Efterbehandling

Man kan give eleverne en ekstra konsonant og derefter bede dem danne så mange nye ord som muligt med den givne konsonant som første bogstav.

Samme med vokaler.

Download (klik relevant knap)


Dragør Skole Nord

Dragør SKole Syd

St. Magleby Skole