Mellemtrin

Eleverne får udleveret et opgaveark med ord, hvor der mangler et eller flere bogstaver.

Eleverne løber ud og finder den eller de poster, der har de manglende bogstaver.

Tilbage i klassen danner eleverne nye ord af de fundne bogstaver.

Fag:

Klassetrin:

Kompetence:

Engelsk

Mellemtrin

Stavning, ordgenkendelse

Øvelser i at bøje forskellige verber.

Eleverne skal mellem hvert ord ud og finde det næste ord i skolegården

Fag:

Klassetrin:

Kompetence:

Engelsk

Mellemtrin

Grammatik

Øvelser i at bøje forskellige navneord.

Eleverne skal mellem hvert ord ud og finde det næste ord i skolegården.

Fag:

Klassetrin:

Kompetence:

Engelsk

Mellemtrin

Grammatik

Øvelser i at bøje forskellige tillægsord.

Eleverne skal mellem hvert ord ud og finde det næste ord i skolegården

Fag:

Klassetrin:

Kompetence:

Engelsk

Mellemtrin

Grammatik

Eleverne skal skrive en lille krimi, hvor deres valg af poster bestemmer, hvad den skal handle om. Person, gerningsted, våben og motiv ligger i posterne.

Læreren kan selv ændre mulighederne efter ønske.

Fag:

Klassetrin:

Kompetence:

Engelsk

Mellemtrin

Stavning

Eleverne har en meget lille historie, men ved tre ord er der valgmuligheder.

De skal ud og finde ud af hvilket ord der er det rigtige.

En hurtig lille opgave.

Fag:

Klassetrin:

Kompetence:

Engelsk

Mellemtrin

Sætningsdannelse

Fag:

Klassetrin:

Kompetence:

Engelsk

Mellemtrin

Sætningsdannelse

Eleverne samler ord, som de sætter sammen til sætninger.

Det gælder om at danne så mange sætninger som muligt af de indsamlede ord. Man må gerne bruge det samme ord flere gange. Eleverne må bruge det personlige pronomen så meget de vil.

Eleverne samler ord, som de skriver ned i opgavearket.

Ordet vil indeholde mulighed for vokal- eller konsonantforveksling.

 

Fag:

Klassetrin:

Kompetence:

Engelsk

Mellemtrin

Stavning

tekst 8