Words 2

Common words 2

Fag

Klassetrin

Dansk

Indskoling

Læringsaspekt

Træning af nogle af de mest almindelige engelske ord.

Denne opgave har ord på 4 og 5 bogstaver.

Eleverne skal kunne danne ord ud fra bogstaver, de indsamler.

Eleverne arbejder sammen to og to.

Elevmaterialer

Lærermaterialer

Elevorienteringskort med alle poster.

Opgavebeskrivelse

Papir, blyant

Lærerorienteringskort med poster og koder

Aktivitetens forløb

Eleverne deles op i 2-mandsgrupper. Hver gruppe får et Elevkort med alle poster og et opgaveark.

Hver gruppe skal finde posterne der skal bruges i de enkelte opgaver og notere bogstavet ved hver enkelt post ned.

Hjemme i klasseværelset igen danner de ordet og løber ud og tager de næste bogstaver, hvis de ikke allerede har dem.

I denne opgave er der 10 ord på 4- og 10 ord på 5 bogstaver.

Nogle poster vil gå igen, så de ”har” det pågældende bogstav, men må hente andre.

Den bedste organisering er at klippe elevopgaven op, så hver gruppe henter de tre poster, kommer hjem og løser opgaven, og så får næste lille opgave osv.

Derved skal eleverne ikke have hele opgaven, som den kommer ud af printeren!

Variation

Man kan nøjes med de 10 første ord som er på 4 bogstaver, eller med de sidste 10 ord som er på 5 bogstaver

Man kan nøjes med at lave færre ord …

Man kan ændre gruppesammensætningerne

Man kan samle alle bogstaverne inden man kommer hjem.

Download (klik relevant knap)


Dragør Skole Nord

Dragør SKole Syd

St. Magleby Skole