Indskoling

Eleverne skal bevæge sig rundt på en fastlagt orienteringsrute i skolegården og samle bogstaver, der kan bruges til stavning og sætningsdannelse

Fag:

Klassetrin:

Kompetence:

Engelsk

Indskoling

Stavning og sætningsdannelse

Træning af de mest almindelige ord.

I opgaven forekommer kun ord med 3 bogstaver.

Eleverne samler bogstaver ind og skal danne ord af dem.

Fag:

Klassetrin:

Kompetence:

Engelsk

Indskoling

Ordtræning

Træning af de mest almindelige ord.

I opgaven forekommer kun ord med 4 og 5 bogstaver.

Eleverne samler bogstaver ind og skal danne ord af dem.

Fag:

Klassetrin:

Kompetence:

Engelsk

Indskoling

Ordtræning

Fag:

Klassetrin:

Kompetence:

Engelsk

Indskoling

Stavning

text 4

Fag:

Klassetrin:

Kompetence:

Engelsk

Indskoling

Historieopbygning

Exercise 8

text 8

Fag:

Klassetrin:

Kompetence:

Engelsk

Indskoling

område

text 5

Fag:

Klassetrin:

Kompetence:

Engelsk

Indskoling

Stavning,ordgenkendelse

Exercise 7

text 7

Fag:

Klassetrin:

Kompetence:

Engelsk

Indskoling

område