Alliterationer

Alliterationer

Fag

Klassetrin

Dansk

Udskoling

Læringsaspekt

Eleverne skal arbejde med bogstavrim og skrive knækprosa, hvor få startbogstaver anvendes på flere efter hinanden følgende ord.

Elevmaterialer

Lærermaterialer

Elvekort

Papir/danskhæfte

Skriveredskaber

Lærerkort med poster og koder

Aktivitetens forløb

Eleverne skal finde 4 poster og notere sig de bogstaver, der står på dem. De skal herefter skrive knækprosa med de 4 forbogstaver således at alle forbogstaverne skal bruges mindst 2 gange i træk.


Eks:

S4, O2, M4, F3

Seje Simon og Orla mangler mange fede fester


På O-kortene er der flere poster end den enkelte elev/gruppe skal bruge, men i elevopgaverne fremgår det hvilke poster den enkelte elev/gruppe skal bruge. Således får de enkelte grupper forskellige bogstaver og opgaven kan bruges flere gange ved at omfordele opgaverne mellem eleverne/grupperne.


Når elevopgaven printes ud er der 8 forskellige opgaver som skal klippes op og fordeles.

Variation

Læreren kan efter differentieringsbehov vælge at lade tallene på posterne være afgørende for det antal ord i træk et bogstav skal bruges:

Eks:

S4, O2, M4, F3

Seje Simon synger smukt og ordentligt men Mads mangler meget fornemmelse for fremtoning.


En anden mulighed for diffentiering er, at tallene kan angive det antal bogstaver, der minimum skal være i ordene, der starter med de tilhørende bogstaver.

Eks:

S4, O2, M4, F3

Skal Sine op og male mure for far

Download (klik relevant knap)


Dragør Skole Nord

Dragør SKole Syd

St. Magleby Skole