Udskoling

Eleverne skal bevæge sig rundt på en fastlagt orienteringsrute i skolegården og samle bogstaver, der kan bruges til stavning og sætningsdannelse

Fag:

Klassetrin:

Kompetence:

Dansk

Udskoling

Stavning og sætningsdannelse

Eleverne skal bevæge sig rundt på en fastlagt orienteringsrute i skolegården og samle bogstaver, der kan bruges til stavning og sætningsdannelse

Fag:

Klassetrin:

Kompetence:

Dansk

Udskoling

Bogstavrim og knækprosa

Eleverne skal skrive en lille krimi, hvor deres valg af poster bestemmer, hvad den skal handle om. Person, gerningsted, våben og motiv ligger i posterne.

Læreren kan selv ændre mulighederne efter ønske.

Fag:

Klassetrin:

Kompetence:

Dansk

Udskoling

Skrivefærdigheder

Eleverne øver kommatering.

De løber ud til en post, skriver postkoden ned og får den "vekslet til en sætning.

De sætter kommaer i sætningen, får den godkendt og løber ud til næste post.

Fag:

Klassetrin:

Kompetence:

Dansk

Udskoling

Tegnsætning

Eleverne løber ud og henter en postkode.

Koden får de oversat til en gramatisk betegnelse som de skal oversætte til dansk og lave

en sætning med hvor betegnelsen anvendes. Så ud til næste post.

Fag:

Klassetrin:

Kompetence:

Dansk

Udskoling

Grammatiske betegnelser

Opgave 6

tekst 6

Fag:

Klassetrin:

Kompetence:

Danske

Udskoling

område

Opgave 7

tekst 7

Fag:

Klassetrin:

Kompetence:

Dansk

Udskoling

område

Opgave 8

tekst 8

Fag:

Klassetrin:

Kompetence:

Dansk

Udskoling

område