Historieroulette - krimi

Historieroulette - krimi

Fag

Klassetrin

Dansk

Mellemtrin

Læringsaspekt

Træning af skrivefærdigheder

Elevmaterialer

Lærermaterialer

Elevkort (udvelveres efter postvalg!)

Papir og blyant

Lærerkort med postkoder

Historieroulette papir

Aktivitetens forløb

Eleverne starter med at vælge 4 tal ud af 8, således at de skal vælge enten 1 eller 2, 3 eller 4, 5 eller 6 og 7 eller 8. Herefter får eleverne deres O-kort (elevkortet) og finder deres valgte poster, skriver postkoderne ned i postgitteret.

Når de kommer tilbage kan de af Historieroulettepapiret se, hvad deres historie skal handle om.

Variation


Download (klik relevant knap)


Dragør Skole Nord

Dragør SKole Syd

St. Magleby Skole