Grammatiske betegnelser

Grammatiske betegnelser

Fag

Klassetrin

Dansk

Mellemtrin

Læringsaspekt

Træningsopgave, hvor eleverne oversætter grammatiske betegnelser. Se kodeark for overblik.

Elevmaterialer

Lærermaterialer

Elevkort

Opgaveark og blyant

Lærerkort

Kodeark

Aktivitetens forløb

1.Eleverne bliver opdelt i små grupper eller par

2.Eleverne løber ud til forskellige startposter - læreren bestemmer hvilke (lad grupperne starte ved forskellige poster og så følge posterne derfra. Dog post 1 efter post 16).

3.Eleven finder posten og skriver koden ned

4.Eleven får oversat koden af læreren til en grammatisk betegnelse

5.Eleven oversætter den grammatiske betegnelse på opgavearket, og skriver en sætning som eksempel

6.Eleven løber ud til en ny sætning

Variation

1.Eleverne analyserer de færdige sætninger og sætter komma

2.Eleverne analyserer de færdige sætningers sætningsled

3.Eleverne analyserer de færdige sætningernes ordklasser

Download (klik relevant knap)


Dragør Skole Nord

Dragør SKole Syd

St. Magleby Skole