Mellemtrin

Eleverne skal bevæge sig rundt på en fastlagt orienteringsrute i skolegården og samle bogstaver, der kan bruges til stavning og sætningsdannelse.

Fag:

Klassetrin:

Kompetence:

Dansk

Mellemtrin

Stavning og sætningsdannelse

Øvelser i at bøje forskellige verber.

Eleverne skal mellem hvert ord ud og finde det næste ord i skolegården

Fag:

Klassetrin:

Kompetence:

Dansk

Mellemtrin

Grammatik

Øvelser i at bøje forskellige navneord.

Eleverne skal mellem hvert ord ud og finde det næste ord i skolegården

Fag:

Klassetrin:

Kompetence:

Dansk

Mellemtrin

Grammatik

Øvelser i at bøje forskellige tillægsord.

Eleverne skal mellem hvert ord ud og finde det næste ord i skolegården

Fag:

Klassetrin:

Kompetence:

Dansk

Mellemtrin

Grammatik

Eleverne skal skrive en lille krimi, hvor deres valg af poster bestemmer, hvad den skal handle om. Person, gerningsted, våben og motiv ligger i posterne.

Læreren kan selv ændre mulighederne efter ønske.

Fag:

Klassetrin:

Kompetence:

Dansk

Mellemtrin

Skrivefærdigheder

Eleverne øver kommatering.

De løber ud til en post, skriver postkoden ned og får den "vekslet til en sætning".

De sætter kommaer i sætningen, får den godkendt og løber ud til næste post.

Fag:

Klassetrin:

Kompetence:

Danske

Mellemtrin

Tegnsætning

Eleverne løber ud og henter en postkode.

Den oversættes til en grammatisk betegnelse, som de skal oversætte til dansk og lave en sætning, hvor betegnelsen bruges

Fag:

Klassetrin:

Kompetence:

Dansk

Mellemtrin

Grammatiske betegnelser

Opgave 8

tekst 8

Fag:

Klassetrin:

Kompetence:

Dansk

Mellemtrin

område