Lynord 2

Lynord 2

Fag

Klassetrin

Dansk

Indskoling

Læringsaspekt

Træning af ikke lydrette ”lynord”

Det 120 mest anvendte danske ord. (og, nogen, der, som, også, det, den, er … f.eks.)

Eleverne skal kunne danne lynord ud fra nogle bogstaver de indsamler.

Denne opgave har kun ord på 3 bogstaver.

Eleverne arbejder sammen to og to

Elevmaterialer

Lærermaterialer

Elevorienteringskort med alle poster.

Opgavebeskrivelse

Papir, blyant

Lærerorienteringskort med poster og koder

Aktivitetens forløb

Eleverne deles op i tomandsgrupper. Hver gruppe får et Elevkort med alle poster og et opgaveark.

Grupperne skal ud og finde posterne til hvert ord, og notere bogstavet ved hver enkelt post ned. Når de kommer hjem, skal de danne ”lynord”, af de indsamlede poster.

Den bedste organisering af forløbet er, at klippe de enkelte opgaver ud og udlevere forskellige opgaver til grupperne. De må så ud og finde opgavens bogstaver, komme hjem, løse opgaven og kan så få udleveret næste opgave.

I denne opgave er der 10 ord på 4- og 10 ord på 5 bogstaver.

Nogle poster vil gå igen.

Det bliver mere overskueligt at de ikke får opgaven som den bliver printet ud.

Variation

Man kan nøjes med de 10 første ord som er på 4 bogstaver, eller med de sidste 10 ord som er på 5 bogstaver

Man kan nøjes med at lave færre ord …

Man kan ændre gruppesammensætningerne

Man kan samle alle bogstaverne inden man kommer hjem.

Download (klik relevant knap)


Dragør Skole Nord

Dragør SKole Syd

St. Magleby Skole