Lynord 1

Lynord 1

Fag

Klassetrin

Dansk

Indskoling

Læringsaspekt

Træning af ikke lydrette ”lynord”


Det 120 mest anvendte danske ord. (og, nogen, der, som, også, det, den, er … f.eks.)

Eleverne skal kunne danne lynord ud fra nogle bogstaver, de indsamler.

Denne opgave har kun ord på 3 bogstaver.


Eleverne arbejder sammen to og to.

Elevmaterialer

Lærermaterialer

Elevorienteringskort med alle poster.

Opgavebeskrivelse

Papir, blyant

Lærerorienteringskort med poster og koder

Aktivitetens forløb

Eleverne deles op i tomandsgrupper. Hver gruppe får et elevkort med alle poster.


Hver gruppe skal så finde posterne, der skal bruges i de enkelte opgaver og notere bogstavet ved hver enkelt post ned. Så kommer de hjem og danner ordet, løber ud og tager de næste bogstaver, hvis de ikke allerede har dem.


Der er 16 ”lynord”, hvert ord fra bogstaverne fra 3 specifikke poster.


Den bedste måde at organisere forløbet på er at klippe elevopgaverne ud og give grupperne forskellige opgaver. Så hver gruppe skal hente tre poster, komme hjem og løse opgaven og kan få udleveret en ny opgave, dvs. ikke give hver gruppe hele opgaven, som den kommer ud af printeren!

Variation

Eleverne kan løbe alene eller i par.


Eleverne kan samle alle bogstaver ind på en gang.

Download (klik relevant knap)


Dragør Skole Nord

Dragør SKole Syd

St. Magleby Skole