En lille historie

En lille historie

Fag

Klassetrin

Dansk

Indskoling

Læringsaspekt

Sætningsopbygning


Opbygning af en historie

Elevmaterialer

Lærermaterialer

Orienteringskort med poster

Opgaveark

Blyant

Orienteringskort med poster og postkoder (= svarene)

Aktivitetens forløb

Eleverne skal finde posterne, en af gangen, som er på kortet.

De skal notere sig symbolerne vist på plastikbrikkerne, og komme tilbage til klasselokalet.


Herefter sætter de det rigtige ord ind i sætningen og løber ud efter næste post.

Variation

Eleverne kan hente alle poster inden der arbejdes med historien


Hvis klassen har god tid, kan man hente en post, løse opgave, hente ny post, løse opgave osv.


Endelig kan man bygge videre på historien .........

Download (klik relevant knap)


Dragør Skole Nord

Dragør SKole Syd

St. Magleby Skole