Indskoling

Eleverne skal bevæge sig rundt på en fastlagt orienteringsrute i skolegården og samle bogstaver, der kan bruges til stavning og sætningsdannelse

Fag:

Klassetrin:

Kompetence:

Dansk

Indskoling

Stavning og sætningsdannelse

Træning af de mest almindelige ord.

I opgaven forekommer kun ord med 3 bogstaver.

Eleverne samler bogstaver ind og skal danne ord af dem.

Fag:

Klassetrin:

Kompetence:

Dansk

Indskoling

Ordtræning

Træning af de mest almindelige ord.

I opgaven forekommer kun ord med 4 og 5 bogstaver.

Eleverne samler bogstaver ind og skal danne ord af dem.

Fag:

Klassetrin:

Kompetence:

Dansk

Indskoling

Ordtræning

Eleverne har en meget lille historie, men ved tre ord er der valgmuligheder.

De skal ud og finde ud af hvilket ord der er det rigtige.

En hurtig lille opgave.

Fag:

Klassetrin:

Kompetence:

Dansk

Indskoling

Historieopbygning

Eleverne får udleveret et opgaveark med ord, hvor der mangler et eller flere bogstaver.

Eleverne løber ud og finder den eller de poster, der har de manglende bogstaver.

Tilbage i klassen danner eleverne nye ord af de fundne bogstaver.

Fag:

Klassetrin:

Kompetence:

Dansk

Indskoling

Stavning,ordgenkendelse

Eleverne skal ud og hente postkoder. For hver postkode kommer de tilbage og koden er nøglen til et bestemt ord de skal stave.

Når de er kommet frem til den korrekte stavemåde løber de ud og henter næste posts kode og får et nyt ord .....

Fag:

Klassetrin:

Kompetence:

Danske

Indskoling

Stavning

Opgave 8

tekst 8

Fag:

Klassetrin:

Kompetence:

Dansk

Indskoling

område

Opgave 7

tekst 7

Fag:

Klassetrin:

Kompetence:

Dansk

Indskoling

område