Alliterationer

Lærervejledning

MoveandLearn

Alliterationer

Fag

Klassetrin

Dansk

Udskoling

Læringsaspekt

Eleverne skal arbejde med bogstavrim og skrive knækprosa, hvor få startbogstaver anvendes på flere efter hinanden følgende ord.

Elevmaterialer

Lærermaterialer

Elvekort

Papir/danskhæfte

Skriveredskaber

Lærerkort med poster og koder

Aktivitetens forløb

Eleverne skal finde 4 poster og notere sig de bogstaver, der står på dem. De skal herefter skrive knækprosa med de 4 forbogstaver således at alle forbogstaverne skal bruges mindst 2 gange i træk.

 

Eks:

S4, O2, M4, F3

Seje Simon og Orla mangler mange fede fester

 

På O-kortene er der flere poster end den enkelte elev/gruppe skal bruge, men i elevopgaverne fremgår det hvilke poster den enkelte elev/gruppe skal bruge. Således får de enkelte grupper forskellige bogstaver og opgaven kan bruges flere gange ved at omfordele opgaverne mellem eleverne/grupperne.

 

Når elevopgaven printes ud er der 8 forskellige opgaver som skal klippes op og fordeles.

Variation

Læreren kan efter differentieringsbehov vælge at lade tallene på posterne være afgørende for det antal ord i træk et bogstav skal bruges:

Eks:

S4, O2, M4, F3

Seje Simon synger smukt og ordentligt men Mads mangler meget fornemmelse for fremtoning.

 

En anden mulighed for diffentiering er, at tallene kan angive det antal bogstaver, der minimum skal være i ordene, der starter med de tilhørende bogstaver.

Eks:

S4, O2, M4, F3

Skal Sine op og male mure for far

Download (klik relevant knap)

 

Dragør Skole Nord

Dragør SKole Syd

St. Magleby Skole